Parker’s plexiglass has been sprayed! #daveparker #pittsburghpirates #pittsburgh #pirates #buccos #topps #toppsbaseballcards #1980 #80s #80svintage #80sfashion #yinz #photoframe #tshirt #funnytshirt #boppin #baseballart #baseballcards #checkered https://www.instagram.com/p/ByLW8BJndf8/?igshid=1xqm7gib85vim